Välkommen till Säkra personförflyttningar

Personförflyttningar är ett område där skaderisken är stor för både vårdpersonal och vårdtagare. Sedan 2019 har vi ett speciellt fokus på säkrare personförflyttningar genom forskningsstudien ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS). www.regionostergotland.se/pawss

I februari 2023 startade vår forskargrupp en studie om Säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård och omsorg. Vi är glada för att flera arbetsplatser på olika orter deltar i studien. Vi ser fram emot att samverka för att driva verksamhetsnära forskning.  Det känns verkligen lovande att intresset är stort för att satsa på en god arbetsmiljö med fokus på säkra personförflyttningar.

Deltagande enheter får ta del av den senaste kunskapen inom området och stöd att införa den nya guiden som kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap: ”Säkra personförflyttningar. En forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö. Guiden kan laddas ner från myndighetens webbsida: www.mynak.se

Nedan kan du ta del av den film som vi använde för att rekrytera vårdboenden och vårdavdelningar till vår studie om säkra personförflyttningar.

Samarbetspartners

Studien ”Säkra personförflyttningar” är ett samarbete mellan Region Östergötland, Linköpings universitet, Region Örebro län som finansieraas av AFA Försäkring.