Vetenskapliga publikationer

Sebastian Buck, Jan Sandqvist, Emma Nilsing Strid, Hanneke Knibbe, Hanneke, Paul Enthoven, Charlotte Wåhlin.

Translation and cross-cultural adaptation of the risk assessment instrument TilThermometer for a Swedish version – patient handling in the healthcare sector

BMC Musculoskelet Disord 23, 531 (2022).

Wåhlin C, Stigmar K, Nilsing Strid E.

A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Published online 17 nov. 2021.

Wåhlin C, Stigmar K, Nilsing Strid E.

Säkrare personförflyttningar. Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Kunskapssammanställning 2019:6. Arbetsmiljöverket, Stockholm.