Forskning pågår

Region Östergötland har länge bedrivit forskning om vårdskador och arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus ligger på säkrare personförflyttningar genom forskningsstudien ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS).

Personförflyttningar är ett område där skaderisken är stor för både vårdpersonal och vårdtagare. I februari 2023 startar ett delprojekt inom ramen för forskningsprojektet Patient And Workers Safety Study (PAWSS) om säkrare personförflyttningar i vård och omsorg.
 
I vårt forskningsprojekt får enheten ta del av den senaste utbildningen inom området och ni får stöd att införa den nya vägledning som kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Forskningsprojektet innebär en möjlighet att stärka arbetsmiljön, öka lärandet i verksamheten och ligga i framkant när det gäller kunskapen om personförflyttningar.  
 
Studien utförs av en forskargrupp vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping. I forskargruppen ingår också personer från Linköpings universitet och Region Örebro län.