Riskbedömningsmetoder med fokus på personförflyttningar

Det finns flera olika riskbedömningsmetoder för att arbeta strukturerat med riskbedömning av personförflyttningar. Dessa metoder är vetenskapligt beskrivna och testade men i olika stor utsträckning. För att veta vilken riskbedömningsmetod ni ska välja behöver ni utgå från syftet med riskbedömningen. Se därför till att välja ett riskbedömningsinstrument som svarar mot ert syfte, eller de risker ni redan har identifierat utifrån de sju aspekterna.
Nedan finns en kort beskrivning av fem olika riskbedömningsmetoder:
• TilThermometer
• PTAI-metoden (Patient transfer assessment instrument)
• MAPO-metoden
• HEMPA-metoden
• DINO-metoden (Direct nurse observation instrument)
Mer information om metoderna finns också tillgängliga via webbplatsen: sakrapersonforflyttningar.se. Den som vill läsa mer djupgående om metoderna hänvisas till litteraturlistan.

TilThermometer

TilThermometer är en riskbedömningsmetod från Nederländerna. Den är nyligen översatt till svenska av forskargruppen PAWSS och finns tillgänlig att använda.Den svenska verisonen av TilThermometer hittar du på www.tilthermometer.com

PTAI

PTAI är en riksbedömningsmetod från Finland. Den svenska versionen av PTAI hittar du på arbetsmiljöverkets webbsida: PTAI

DINO

DINO är en riskbedömningsmetod framtagen i Sverige. Just nu pågår ett arbete med att göra DINO tillgängligt i Sverige.

HEMPA

HEMPA är en riskbedömningsmetod från Spanien. Just nu pågår ett arbete med att översätta HEMPA från spanska till svenska för att tillgängliggöra denna metod. Arbetet beräknas var klart under 2023.

MAPO

MAPO är en riskbedömningsmetod från Italien. Just nu pågår ett arbete med att översätta MAPO från spanska till svenska för att tillgängliggöra denna metod. Arbetet beräknas var klart under 2023.