Delta i utveckling av riskbedömningar

Vi välkomnar dig som är vårdpersonal inom regional och kommunal hälso- och sjukvård eller företagshälsovård att delta i en studie. Ditt yrke kan vara sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, ergonom, arbetsterapeut eller läkare. Vi välkomnar även dig som nu arbetar som till exempel facklig företrädare, inspektör, chef, projektledare eller forskare att delta i stuiden.

Målet med studien är att utvärdera den nya svenska versionen av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer. Via en digital plattform kommer en riskbedömning att genomföras med framtagna, fiktiva beskrivningar av patientfall baserade situationer vid vårdenheter.

  • Tidsåtgången är beräknad till 60 minuter
  • Det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling

Vi hoppas att du är intresserade av att delta i studien. Deltagande innebär att du får möjligheten att delta i utvecklingen av hur vi i framtiden arbetar med personförflyttningar.

Läs mer vad det innebär att delta här: Studieinformation deltagare.pdf

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA: Anmälan till studien

Forskningen genomförs av huvudman Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland i samarbete med Linköpings Universitet. Forskningsprojektet heter Patient And Workers Safety Study (PAWSS). På vår hemsida kan du läsa mer om forskningen och ta kontakt med forskargruppen: www.regionostergotland.se/PAWSS

Välkommen att ta kontakt med forskargruppen

Forskningsledare: Charlotte Wåhlin, Docent, Ergonom/Leg. Fysioterapeut
Mail: charlotte.wahlin@regionostergotland.se Tel: 010-103 14 47

Projektkoordinator: Sebastian Buck, Doktorand, Ergonom/Leg. Fysioterapeut
Mail: sebastian.buck@regionostergotland.se Tel: 010-103 14 46