Informationsbrev Vårdpersonal

Region Östergötland har länge bedrivit forskning om vårdskador och arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus ligger på säkrare personförflyttningar genom forskningsstudien ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS).

Personförflyttningar är ett område där skaderisken är stor för både vårdpersonal och vårdtagare. I februari 2023 startar ett delprojekt inom ramen för forskningsprojektet Patient And Workers Safety Study (PAWSS) om säkrare personförflyttningar i vård och omsorg.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta forskargruppen på
AMMsakra@regionostergotland.se